หน้าหลัก

The Best Product For You

บริษัท คอนแทค กรุ๊พ จำกัด ให้บริการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสารอารักขาพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช เมล็ดพันธ์พืช รวมไปถึงอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา คอนแทค เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ เยอรมัน อเมริกา อินเดีย จีน และอื่นๆ เพื่อนำเสนอสู่กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ที่ใช้สินค้าเป็นหลัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Thing Love Be with

Nature

Blog Posts